• PAJ byder velkommen
     
    "Væksten i Danmark skal i gang igen. Alle forventer, at det er forbrugerne, der skal drive væksten, det er kun delvis rigtig. Hvis vi skal have nye arbejdspladser, som skaber fremtidens produkter, skal vi have et væsentligt løft i iværksætteri og skabelsen af nye virksomheder. Derfor skal vi bruge meget mere risikovillig kapital - bankerne kommer den ikke fra – derfor findes der kun en væsentlig kilde, nemlig pensionsfondene. Jeg troede, at fonden Dansk Vækstkapital med 10 mia. var tænkt ind her, men fakta er, at den virker som en ren kapitalfond og støtter ikke SMV’erne og nye virksomheder. Så kære politikere I må i gang igen! Pensionsfondene med deres ”finansledelser” gør det ikke frivilligt, de vil hellere investere i amerikanske hedgefonde!!!"
     

- Organisatoriske udfordringer omkring de væsentligste funktionsområder i din virksomhed.
- Medvirkende i dialog mellem ledelse og nøglemedarbejdere, således at den rette struktur omkring opgaveløsninger findes.
- Snitflade mellem bestyrelse og direktion